Gulvvarme for kunder i Bergen og omegn

Gulvvarme med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde. Et varmt gulv er en stor varmeflate med lav temperatur og jevn varmefordeling. Dette gir et godt og behagelig innemiljø i både private hjem og offentlige bygninger. Elektrisk gulvvarme er usynlig og opptar ingen veggplass. Varmen fordeles jevnt i rommet og gir en komfort som må oppleves. Det samler seg ikke støv ved varmekilden, og rommet kan innredes og brukes som du selv ønsker. Torsvik Elektro AS har mange fornøyde kunder på vår gulvvarme. Våre elektrikere tar jobber i Bergen, Askøy, Sotra, Fjell, Øygarden, Meland, Lindås med mer.

Elektronisk termostat på gulvvarme

Ved hjelp av en elektronisk, programmerbar termostat holder gulvet konstant ønsket temperatur til enhver tid, samtidig som energiforbruket begrenses til et minimum. Reguleringen er enkel, presis og momentant.

Spar opptil 25% med dag- og nattsenking på gulvvarme

Det finnes i dag lavtbyggende gulvvarmesystemer som raskt blir varme, og som raskt kjøles ned igjen når varmen skrus av. Dette gjør moderne gulvarme med elektrisitet godt egnet for energisparing og effektivisering, da tempera­turen kan reguleres raskt og effektivt med en moderne termostat. Ved å senke temperaturen med rundt 5-10°C i de periodene der komforttemperatur ikke er nødvendig, kan man spare inntil 15-25% energi. Normalt har dag- og nattsenking størst effekt i tynne gulvkonstruksjoner, da disse bruker kortere tid for å oppnå riktig temperatur.

Gulvvarme etter internasjonale standarder

Alle produkter vi levere er i henhold til internasjonale standarder, som f.eks. IEC og CENELEC, og møter kravene fra det europeiske lavspenningsdirektivet. Produksjonen er godkjent i henhold til kvalitetsstandard ISO 9001 og miljøstandard ISO 14001. Torsvik Elektro AS gir 20 års garanti mot produksjonsfeil på alle elektriske varmekabler.

Ta kontakt med oss i Torsvik Elektro AS for mer informasjon

Kontakt oss!

Har du spørsmål om våre produkter eller tjenester, send oss en melding her, eller du kan ringe oss på

56 38 50 00

post@torsvik.no

Torsvik Elektro AS leverer varmekabler for oppvarming av alle typer rom i nye bygg.

I nye bygg kan man allerede i planleggingsfasen bestemme i hvilke rom det skal være gulvvarme. Dette gir en unik mulighet til å skreddersy løsninger for optimal komfort og effektiv energibruk. Det er ikke nødvendig å ta de samme hensyn til gulvets byggehøyde, terskelhøyde osv. som ved rehabilitering.

Normalt anbefales det å støpe tradisjonelle varmekabler inn i betongsjikt med en tykkelse på 30-50 mm som siden kan dekoreres med fliser, parkett, laminat eller gulvbelegg. Varmekabler kan også installeres direkte i trebjelkelag i for eksempel etasjeskiller, og det finnes løsninger spesielt egnet for parkett- og laminatgulv som ikke krever bruk av støpemasse overhode. Det er i nybygg også enkelt å sørge for at kablene blir tilstrekkelig isolert med termisk isolasjon på undersiden.

Det er verdt å merke seg de lave installasjonskostnadene forbundet med varmekabler i et nytt bygg sett i forhold til vannbårne systemer. Installasjonskostnaden forbundet med varmekabler i et nytt bygg vil som regel ikke være vesentlig høyere enn for andre elektrisk baserte oppvarmingssystemer, og sammenlignet med de fleste alternative systemer vil installasjonskostnaden være langt lavere.

NB! Alle varmekabler skal monteres og tilkobles av autorisert elektroentreprenør. Torsvik Elektro AS har elektriker for oppdrag i Bergen og omegn.

Rehabilitering hever standarden og verdien i et hvert hjem. Det er også den perfekte anledning til å installere gulvvarme. Ved rehabilitering, vil flere momenter virke inn på valg av løsninger.

Ved rehabilitering, er det som oftest tilgjengelig byggehøyde som er den begrensende faktor. Det er ikke ønskelig å måtte gjøre fordyrende og tidkrevende inngrep som heving av terskler, tilpasning av dører og lignende. Ved å installere gulvvarme, kan veggplass der det tidligere har vært montert radiatorer eller panelovner frigjøres, noe som gir større frihet når rommet skal møbleres. En kan godt si at dette gjør rommet større.

Normalt anbefales det å støpe tradisjonelle varmekabler inn i betongsjikt med en tykkelse på 30-50 mm som siden kan dekoreres med fliser, parkett, laminat eller gulvbelegg. Varmekabler kan også installeres direkte i trebjelkelag i for eksempel etasjeskiller, og det finnes løsninger spesielt egnet for parkett- og laminatgulv som ikke krever bruk av støpemasse overhode. Det er i nybygg også enkelt å sørge for at kablene blir tilstrekkelig isolert med termisk isolasjon på undersiden.

Raskt og enkelt å regulere

Et gulv med ettermontert gulvvarme er som oftest svært raskt og enkelt å regulere i og med at varmekablene ligger høyt opp i gulvkonstruksjonen. Dette er ekstra positivt med hensyn til lavest mulig energiforbruk.

Lavtbyggende varmekabelprodukter

Nexans har egne lavtbyggende varmekabelprodukter. Noen av disse kan monteres direkte mot brennbart underlag, som for eksempel gulvsponplater, og støpes inn i et tynt lag med selvutjevnende masse eller direkte i fliselim. Andre kan monteres direkte under parkett eller laminat uten bruk av støpemasse i det hele tatt. Dersom tilgjengelig byggehøyde tillater det, finnes det også tradisjonelle varmekabler som er velegnet for rehabilitering.

Varmekabel eller matteløsning

Rehabilitering kan utføres enten med vanlig, frilagt varmekabeltype som TKXP/TXLP eller med tynnere matteløsninger. En annen løsning er MILLICABLE™ og MILLICLICK™. Dette systemet (8 mm byggehøyde) er beregnet for parkett- og laminatgulv, og det er ikke behov for støpemasse.

Torsvik Elektro er en sertifisert bedrift