El-kontroll

Mange Bedrifter og privatpersoner har valgt Torsvik Elektro AS som sin installatør til og utføre EL-kontroller. Vi har i dag ca. 35 faste EL-kontroll kunder.

Vi i Torsvik Elektro AS kan tilby EL- kontroll Næring, bolig og landbruk i henhold til NEK 405.Vi tilbyr også godkjente kontroller for skip og fartøyer opp til 15meter.

En El-kontroll er en gjennomgang av det elektriske anlegget for å avdekke om el-sikkerheten er ivaretatt. Ut fra hver kontroll vil det bli utarbeidet en rapport om den totale tilstanden til det elektriske anlegget. Ved avvik vil vi komme med forslag til utbedringer.

Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg og /eller elektrisk utstyr skal ha ett internkontrollsystem som sørger for at el-sikkerheten er ivaretatt uansett størrelsen på virksomheten. Dette kravet retter seg mot varsomheten og ikke det elektriske anlegget.

Det betyr at virksomheten skal ha ett internkontrollsystem som ivaretar el-sikkerheten uavhengig om virksomheten eier eller leier. Hvordan det løses i praksis må avtales mellom utleier og leietaker

Den nåværende forskriften om internkontroll trådte i kraft 1. Januar 1997.

Forskriften består av §1-§11 Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler den ansvarlige for virksomheten.

De fleste forsikringsselskap gir rabatter i forsikringen ved utførelse av brannforebyggende el-kontroll. Torsvik Elektro AS er Nemko sertifisert til å utføre kontroller av elektriske anlegg på Bolig, Industri og Landbruk.

Kontakt oss!

Har du spørsmål om våre produkter eller tjenester, send oss en melding her, eller du kan ringe oss på

56 38 50 00

post@torsvik.no

Torsvik Elektro er en sertifisert bedrift