El-kontroll næring / internkontroll for bedrifter i bergen og omegn

Torsvik Elektro AS kan tilby avtale om årlig kontroll / internkontroll av elektrisk anlegg for bedriftskunder i Bergen, Meland, Lindås, Øygarden, Sotra med mer.

Det er store fordeler ved å utføre internkontroll på det elektriske anlegget. Et stabilt og sikkert elektrisk anlegg gir kontrollert produksjon og redusert energiforbruk. Det hindrer forsinkelser eller stans i driften. Det gir reduserte vedlikeholds- og reparasjonskostnader.

Internkontroll for elektriske anlegg i industri og næring, er en tjeneste som er basert på IDV-avtalen (Internkontroll, Drift og Vedlikehold). Denne internkontrollforskriften er en del av HMS avtalen fra 1991. Torsvik Elektro AS ivaretar den delen av denne avtalen som gjelder elektro.

Vi utfører internkontroll på:

  • El-anlegg
  • Periodisk oppfølging etter avtale eller årlig kontroll. En eventuelt årlig kontroll i næring er avhengig av anlegget (type anlegg, hva som skal sjekkes og hvor gammelt det er).
  • Brannvarslingsanlegg
  • Nødlys anlegg
  • Serverrom/UPS- anlegg
  • Ladestasjoner El-bil
  • Adgangskontroll / Alarm anlegg
  • Landbruk

Hva er internkontroll

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette gjelder også det elektriske anlegget.

Har du behov for en leverandør / Elektriker på internkontroll for din bedrift har du kommet til riktig elektriker. Vi leverer våre tjenester med stort fokus på miljø, økonomi og fleksibilitet.

Kontakt oss!

Har du spørsmål om våre produkter eller tjenester, send oss en melding her, eller du kan ringe oss på

56 38 50 00

post@torsvik.no

Torsvik Elektro er en sertifisert bedrift